dilluns, 28 de desembre de 2009

Algunas reflexiones interesantesAl meu entendre, aquest discurs no deixa de ser demagògic però no ho és més que els arguments que pretén contestar. Tamé s' ha de contextualitzar en una xerrada o congrés sobre lingüística catalana, una llengua minoritzada durant segles... que cadascú extregui les seves pròpies conclusions. Em sembla una reflexió interessant si extrapolem també a la fabla que anomena en alguna ocasió.