dijous, 17 de setembre de 2009

Ficturi Historiam Cingae: El Molí de SaidíEl lloc de Saidín, Saydí, o Saydino medieval disposava d' un molí fariner, però, a hores d' ara, no hem trobat cap refrència documentada que el mencioni. En canvi, sí que podem afirmar que l' any 1291 alguns homes de Saidí havien d' anar a moldre a al molí de Almenar. Per un document del rei Jaume II ens assebentem de les disputes entre el noble Ramon de Montcada, senyor d' Albalat i de Saidí, contra el mestre del Temple, Berenguer de Cardona i Montsó, per cobrar el cens que el templers de Saidí pagaven per utilitzar el molí d' Almenar.

Una notícia contemporània d' aquell molí es coneguda per la data del 31 de maig de l' any 1860; el molí es va arrendar a Blas Ibarz, natural d' aquesta localitat, després de realitzar un sorteig previ, celebrat a la mateixa vila, entre els diversos licitadors interessats. El preu de l' arrendament fou de 14.000 rals.

D' aquell edifici, no ha quedat gaire record, però en sabem alguna cosa d' interès: mesurava 97 metres i 82 decímetres i lindava amb l' horta de Josep Martínez, també amb la vídua de Miguel Melet, i amb el camí de l' horta. (José Mª Pascual i Panadès)