dilluns, 8 de juny de 2009

Radigón

Com a resultats, podria extreure diverses lectures del fet d’ haver pogut realitzar aquest treball amb el suport de persones molt en contacte amb la realitat alto aragonesa i principalement en poder glossar de forma esquemàtica tot aquest recull de tradicions concretades, amb formes particulars, en aquestes muntanyes. El poder aprofundir en el passat del poble del iakketanoí des d’ un punt de vista històric i antropològic m’ ha donat un conjunt de coneixement sobre aquesta area molt superior al que tenia, esperant, que alhora hagi servit per aportar alguna cosa més sobre la religió, història, tradicions i rituals d’ aquesta terra de pas i oberta a influències, sempre sobre un substrat ampli, i alhora afermat a través dels segles.

Condensar el coneixement de diversos autors, servint-me de l’ experiència que he anat acumulant durant la carrera que ara finalitzo, m’ ha indicat la potència de la temàtica que pretenia abastar, essent suficient per seguir ampliant els estudis en moltes direccions. Preguntes que queden encara per demostrar, reduïdes a hipòtesi i només impulsades per la lògica, quasi intuïdes entre llegendes i rodejades pel misteri que implica el coneixement profund d’ una terra.

La complexitat rau en anar desglossant, estrat rere estrat, la cultura acumulada durant segles i possiblement hagi pogut perdre’m en aquest analisi per falta d’ experiència o execiu romanticisme, tot hi que sempre he procurat mantenir una visió objectiva alhora que personal del que anava trobant, endintzant-me en les costums de la meva pròpia família per fonamentar i sostenir la construcció del treball.

Finalment deixo la porta oberta a poder continuar ampliant aquesta area del coneixement, que he trobat apasionant, tant a nivell personal com des de un punt de vista científic en la recerca del que van ser, són i seràn aquestes muntanyes per mitjà de la toponimia, orografia, costums i vivències.